Saturday, 05/12/2020 - 15:53|
Chào mừng đến với trang thông tin điện tử huyện Đại Lộc!
 • Lương Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   01219477797
  • Email:
   huyhoang07dl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên viên Kế toán
 • Lê Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0905686164
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Nhân viên Bảo vệ
 • Ngô Văn Phú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0982663678
  • Email:
   phudailoc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên viên Thống kê - Kế hoạch
 • Nguyễn Thị Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0939008695
  • Email:
   thuong05t1@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên viên Hành chính - Tổng hợp
 • Hồ Công Nhật
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0941381023
  • Email:
   hcnhatc2pd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên viên Tổ chức cán bộ
 • Lê Văn Tài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0935412627
  • Email:
   vantaipbc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên viên THCS -Thanh tra KĐCL
 • Lê Thị Minh Khai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0942577321
  • Email:
   minhkhaipgd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên viên THCS
 • Lê Thái Vĩ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   01685177434
  • Email:
   lethaivi2602@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên viên NGLL
 • Dương Thị Tuyết Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   01268569022
  • Email:
   duongphuongqn@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên viên Tiểu học
 • Nguyễn Hữu Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   01246016844
  • Email:
   dungdgdl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên viên Tiểu học
 • Huỳnh Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0978466753
  • Email:
   huynhphuong04091992@gmail.com
 • Phan Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0988175736
  • Email:
   lienphan1979@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên viên Mầm non